Seznam volně dostupných utilit ke stažení

TaskPos

Jednoduchá softwarová utilitka umožňující přeskupování pořadí oken dle nastavitelného pořadí v taskbaru systému Windows. Zvolené pořadí oken lze uložit pro příští použití, program se může po startu systému spouštět automaticky, běží na pozadí operačného systému a lze ho vyvolat z traye.


VirtualKeyb

V urcitých situacích (například jako obrana proti keyloggerům) je výhodné použít namísto skutečné klávesnice virtuální. Tato klávesnice byla navržena pro efektivní ovládání pomocí bezdrátové myši a hodí se všude tam, kde z nejakého důvodu není vhodné používat hardwarovou klávesnici.

  • ovládání je optimalizované pro bezdrátovou myš
  • klávesnice obsahuje zoom kurzoru myši a jeho blízkého okolí
  • samozřejmostí je automatické skrývání klávesnice po určité době nečinnosti


Vypnutí PC

Nenáročný prográmek pro automatické vypnutí, restartování nebo odhlášení ze systému Windows. Nastavenou akci deklaruje změna barvy v ikonce v trayi, přes kterou je možné minimalizovaný program opětovně zobrazit v okně na popředí. Nastavenou akci lze exportovat do ikony na ploše, program je možné ovládat i přes příkazovou řádku a spouštět ho automaticky po startu operačního systému.


ExeShutDown

Šikovný prográmek pro nastavení volitelné akce, která se má provést těsně před ukončením systému Windows (tedy před vypnutím nebo restartováním počítače). Hodí se tak operacím, které se z nějakých důvodů nehodí provádět při běžných počítačových činnostech, ale přesto je nutné je vykonat. Lehce tak lze nastavit jaká operace (případně i celý sled operací) má být těsně před ukončením systému provedena.


BackUpSync

Program pro synchronizaci obsahu dvou vybraných adresářů nebo disků a (samozřejmě včetně podadresářů) je obzvláště vhodný k zálohování dat.
Vlastnosti programu:

  • nahrazeni stejnojmenných souborů novějšími
  • možnost nastavení směru kopírování dat
  • po úspěšné sysnchronizaci dat může být zdrojový soubor smazán nebo ponechán
  • zobrazení průběhu synchronizace dat
  • zobrazení počtu změn při synchronizaci dat
  • možnost ovládání programu pomocí příkazové řádky (možnost spuštění programu přes zástupce)
  • program obsahuje příklady použití