PDIS

Systém PDIS byl vyvinut pro provozování zdravotnické dokumentace přes webové rozhraní, tedy na internetu. Má na starosti zajištění dostupnosti klíčových informací o registrovaných pacientech a tím umožnit rychle přístupný přehled o provedených výkonech. Ukládání a načtení dat probíhá velice rychle a uložená informace je okamžitě k dispozici.

Systém PDIS obsahuje například:

  • nástroj pro ovlivňováni chování pacienta
  • odstranění paralelní a protichůdné zdravotní péče a užívání léků
  • evidenci očkování, anamnéz, ambulantních vyšetření, výsledků laboratoří, léků a hospitalizací
  • statistiky a jakékoli definované informace včetně třídění

Další vlastnosti systému PDIS:

  • hospitalizaci nebo ambulantnímu vyšetření lze přiřadit neomezený počet léků a diagnóz
  • vkládání upřesňujících informací a poznámek (odhalení problémů či porovnání stavu)
  • vkládání příloh (nález rentgenu, zpráva o vyšetření nebo fotografie poranění)
  • jednoduchý přístup k systému přes webové rozhraní, nic se neinstaluje ani nenastavuje
  • rozvětvená architektura přístupových práv umožňuje nastavení rolí ke všem jednotlivým operacím systému
  • propojitelnost s jakýmkoli jiným informačním systémem

DEMO systému PDIS

Funkční demo verzi systému PDIS je možné vyzkoušet si na tomto odkazu:

http://www.pdis.azprostor.cz

Login: test
Heslo: lekar
Pacient: 000

Důležitá poznámka!

Vzhledem ke skutečnosti, že demo systému PDIS je volně přístupné pro širokou veřejnost, společnost LABEL SOFTWARE s.r.o. neodpovídá za obsah informací uložených v demo verzi systému PDIS. Děkujeme za pochopení.