Distributor

Distributor – distribuce tiskovin –  je námi vyvinuté softwarové řešení pro snadnou a efektivní distribuci tiskovin. Tento produkt umožňuje mít plně pod kontrolou veškerou evidenci objednávek, faktur, daňových dokladů, expedici jednotlivých titulů, evidenci odběratelů a mnoho jiného jako například:

 • integrace objednávky, faktury, daň. dokladu, expedice titulů a odběratelů do jednoho celku
 • import plateb ze všech dostupných platebních míst
 • automatické i ruční párování importovaných plateb
 • rozšířený a uživatelsky definovatelný import
 • univerzální a unikátní tiskový engine, vč. designeru
 • nastavitelný filtr umožňující hromadné změny a škálu dalších operací
 • automatické změny stavu položek dle plateb a objednávek
 • sofistikované funkce reagující na stavy a nastavení při zápisu objednávky
 • usnadňující zápis nových odběratelů s možnosti aut. doplňování a kontrol na duplicity
 • globální hledání ve všech datech v databázi najednou
 • přehledy s nadlimitními možnostmi filtrování
 • propojené prostředí umožňující okamžitý přesun k aktuálně potřebné informaci
 • hromadné změny a kontroly dat v databázi, které pomohou vyřešit libovolnou situaci
 • kompletní sumarizace
 • tvorba dotazů a sestav
 • správa uživatelů systému
 • přívětivá definice všech číselníkových hodnot, vč. ochran narušení integrity dat
 • uživatelsky přístupné logování všech aktivit v systému
 • rozsáhlé možnosti ladění a debugování

Práce s programem Distributor je jednoduchá a intuitivní, při vývoji produktu jsme kladli velký důraz na snadnou uživatelskou orientaci v programu.