Monitorovací systém Asistent

Monitorovací systém Asistent je softwarový produkt určený ke sledování a monitorování veškerého dění na počítačích a ke vzdálené obsluze počítačů. Je obzvláště vhodný pro monitorování větší skupiny počítačů a výborně se tak hodí pro sledování zaměstnanců  ve firemních sítích.

Mezi jeho hlavní přednosti patří:

 • sledování veškerých aktivit zaměstnanců prováděných na svěřených počítačích
 • monitorování všech operací dle jednotlivých počítačů
 • monitorování všech operací dle jednotlivých loginů
 • neomezené možnosti v dálkové správě počítačů a serverů
 • analytické nástroje pro snadné a rychlé vyhodnocování probíhajícího monitoringu
 • výsledky monitorování počítačů lze zasílat pomocí e-mailu

Monitorovací systém Asistent je vhodný jak pro malé domácí sítě s několika počítači, tak i pro velké firemní sítě čítající stovky a tisíce počítačových stanic. Problémem není ani sledování notebooků, které se k sítím připojují jenom sporadicky, jakmile Asistent detekuje připojení počítače, skenované informace odešle ke zpracování.

Dostupné verze monitorovacího systému Asistent

Monitorovací systém Asistent se distribuje ve čtyřech základních verzích v závislosti od počtu sledovaných počítačů.

Asistent HOME

Tato verze produktu je primárně určena  pro domácnosti, eventuelně pro velice malé firemní sítě do maximálního počtu čtyř počítačů. K verzi Asistent HOME není dodáván žádný z dostupných modulů jako například modul Přehledy, který má na starosti vyhodnocování výsledků monitoringu za všechny počítače, a je tak nutné vyhodnotit každý počítač zvlášť, což je ale vzhledem k malému počtu stanic jednoduché a rychlé.
K této verzi produktu lze v případě zájmu libovolný počet licencí kteréhokoliv z dostupných modulů dokoupit zvlášť.

Asistent OFFICE

Tato verze produktu je zaměřena na malé firemní sítě do maximálního počtu 14 počítačů. K verzi Asistent OFFICE jsou v balíčku, který je pevnou součástí nabídky, dodávány následující moduly :

 • 1 licenci modulu Admin
 • 1 licenci modulu Importér
 • 1 licenci modulu Číselníky
 • 1 licenci modulu Přehledy
 • 1 licenci modulu FTP

Cena dodávaného balíčku modulů je zvýhodněná, avšak pochopitelně lze v případě zájmu libovolný počet licencí kteréhokoliv z dostupných modulů dokoupit zvlášť.

Asistent BUSINESS

Tato verze produktu je zaměřena na středně velké firemní sítě do maximálního počtu 49 počítačů. K verzi Asistent BUSINESS jsou v balíčku, který je pevnou součástí nabídky, dodávány následující moduly :

 • 1 licenci modulu Admin
 • 1 licenci modulu Importér
 • 1 licenci modulu Číselníky
 • 2 licence modulu Přehledy
 • 1 licenci modulu FTP
 • 1 licenci modulu Správce
 • 1 licenci modulu Sestavy
 • 1 licenci modulu RemRun

Cena dodávaného balíčku modulů je zvýhodněná, avšak pochopitelně lze v případě zájmu libovolný počet licencí kteréhokoliv z dostupných modulů dokoupit zvlášť.

Asistent CORPORATION

Tato verze produktu je zaměřena na velké firemní sítě od počtu 50 monitorovaných počítačů, maximální počet licencí není limitován. K verzi Asistent CORPORATION jsou v balíčku, který je pevnou součástí nabídky, dodávány následující moduly :

 • 1 licenci modulu Admin
 • 1 licenci modulu Importér
 • 2 licence modulu Číselníky
 • 4 licence modulu Přehledy
 • 1 licenci modulu FTP
 • 1 licenci modulu Správce
 • 1 licenci modulu Sestavy
 • 1 licenci modulu RemRun
 • 1 licenci modulu Statistiky

Cena dodávaného balíčku modulů je zvýhodněná, avšak pochopitelně lze v případě zájmu libovolný počet licencí kteréhokoliv z dostupných modulů dokoupit zvlášť.

Více o monitorovacím systému Asistent ro sledování počítačů a pro monitorování práce zaměstnanců na počítačích na stránkách www.monitorovat.cz