Informační systém ClinicPharm

ClinicPharm je softwarová aplikace určená pro dokumentaci a vyhodnocení činnosti klinického farmaceuta.

Software slouží k dokumentaci a statistickému vyhodnocení činností klinického farmaceuta. Informační systém ClinicPharm je možno propojit s nemocničním informačním systémem nebo může být provozován samostatně. Možnosti propojení s konkrétním nemocničním informačním systémem (NIS) jsou konzultovány individuálně a šíře tohoto propojení závisí zejména od možností konkrétního NISu, případně od ochoty dodavatele NISu poskytnout potřebné výstupy pro účely připojení ClinicPharm.

Na vývoji informačního systému ClinicPharm se v roli odborného garanta podílela Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP.

Program umožňuje:

  • záznam výstupů činností klinického farmaceuta: záznam o provedení vstupní kontroly nebo opakované kontroly medikace, označování rizikových lékových anamnéz, zápis farmakoterapeutických doporučení
  • filtr pacientů dle zadaných kritérií, při propojení s nemocničním informačním systémem umožňuje přímý vstup do elektronické dokumentace pacienta
  • označení pacientů, u kterých bylo provedeno vstupní hodnocení lékové anamnézy při přijetí
  • označení a sledování rizikových lékových anamnéz dle zadaných kritérií
  • tvorba dalších skupin rizikových lékových anamnéz
  • záznam opakovaných kontrol lékových anamnéz pacientů
  • zápis farmakoterapeutických doporučení
  • hodnocení farmakoterapeutického doporučení z hlediska provedených intervencí
  • tvorba specializovaných výstupů (export, tisk)
  • a mnoho dalšího

Rozšiřující možnosti systému

Systém lze na vaši žádost rozšířit o libovolnou funkcionalitu. Na základě těchto požadavků přizpůsobíme systém vašemu prostředí a nabídneme usnadňující moduly zajišťující např. tvorbu vlastních sestav pomocí jazyka SQL či uživatelsky modifikovatelné tiskové výstupy.

Více o systému ClinicPharm na stránkách www.clinicpharm.cz