Seznam volně dostupných utilit ke stažení

TaskPos

Jednoduchá softwarová utilitka umožňující přeskupování pořadí oken dle nastavitelného pořadí v taskbaru systému Windows. Zvolené pořadí oken lze uložit pro příští použití, program se může po startu systému spouštět automaticky, běží na pozadí operačného systému a lze ho vyvolat z traye.

[ht_button title=“Stáhnout“ color=“accent“ custom_color=“#eeeeee“ size=“small“ type=“normal“ icon_name=“icon_floppy_alt“ link=“http://labelsoftware.cz/wp-content/uploads/2014/08/TaskPos.zip“ target=“_self“][/ht_button]

VirtualKeyb

V urcitých situacích (například jako obrana proti keyloggerům) je výhodné použít namísto skutečné klávesnice virtuální. Tato klávesnice byla navržena pro efektivní ovládání pomocí bezdrátové myši a hodí se všude tam, kde z nejakého důvodu není vhodné používat hardwarovou klávesnici.

  • ovládání je optimalizované pro bezdrátovou myš
  • klávesnice obsahuje zoom kurzoru myši a jeho blízkého okolí
  • samozřejmostí je automatické skrývání klávesnice po určité době nečinnosti

[ht_button title=“Stáhnout“ color=“accent“ custom_color=“#eeeeee“ size=“small“ type=“normal“ icon_name=“icon_floppy_alt“ link=“http://labelsoftware.cz/wp-content/uploads/2014/08/VirtualKeyb.zip“ target=“_self“][/ht_button]

Vypnutí PC

Nenáročný prográmek pro automatické vypnutí, restartování nebo odhlášení ze systému Windows. Nastavenou akci deklaruje změna barvy v ikonce v trayi, přes kterou je možné minimalizovaný program opětovně zobrazit v okně na popředí. Nastavenou akci lze exportovat do ikony na ploše, program je možné ovládat i přes příkazovou řádku a spouštět ho automaticky po startu operačního systému.

[ht_button title=“Stáhnout“ color=“accent“ custom_color=“#eeeeee“ size=“small“ type=“normal“ icon_name=“icon_floppy_alt“ link=“http://labelsoftware.cz/wp-content/uploads/2014/08/Vypnuti.zip“ target=“_self“][/ht_button]

ExeShutDown

Šikovný prográmek pro nastavení volitelné akce, která se má provést těsně před ukončením systému Windows (tedy před vypnutím nebo restartováním počítače). Hodí se tak operacím, které se z nějakých důvodů nehodí provádět při běžných počítačových činnostech, ale přesto je nutné je vykonat. Lehce tak lze nastavit jaká operace (případně i celý sled operací) má být těsně před ukončením systému provedena.

[ht_button title=“Stáhnout“ color=“accent“ custom_color=“#eeeeee“ size=“small“ type=“normal“ icon_name=“icon_floppy_alt“ link=“http://labelsoftware.cz/wp-content/uploads/2014/08/ExeShutDown.zip“ target=“_self“][/ht_button]

BackUpSync

Program pro synchronizaci obsahu dvou vybraných adresářů nebo disků a (samozřejmě včetně podadresářů) je obzvláště vhodný k zálohování dat.
Vlastnosti programu:

  • nahrazeni stejnojmenných souborů novějšími
  • možnost nastavení směru kopírování dat
  • po úspěšné sysnchronizaci dat může být zdrojový soubor smazán nebo ponechán
  • zobrazení průběhu synchronizace dat
  • zobrazení počtu změn při synchronizaci dat
  • možnost ovládání programu pomocí příkazové řádky (možnost spuštění programu přes zástupce)
  • program obsahuje příklady použití

[ht_button title=“Stáhnout“ color=“accent“ custom_color=“#eeeeee“ size=“small“ type=“normal“ icon_name=“icon_floppy_alt“ link=“http://labelsoftware.cz/wp-content/uploads/2014/08/BackUpSync.zip“ target=“_self“][/ht_button]